Busko-Zdrój
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 - ELEKTRYK
Nazwa oddziału

 ELEKTRYK

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
  • Informatyka

Opis

To kolejny atrakcyjny zawód z grupy podstawowych w branży budowlanej. Osoby wykonujące zawód elektryka zajmują się montażem i naprawą instalacji elektrycznych.
Do prac, które wykonują należy również zaliczyć uruchamianie, konserwację i naprawę maszyn oraz urządzeń elektrycznych, ich przegląd techniczny, a także konserwację i naprawę linii napowietrznych i kablowych. Absolwenci są poszukiwanymi fachowcami na rynku pracy.