Busko-Zdrój
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 - MURARZ-TYNKARZ
Nazwa oddziału

 MURARZ-TYNKARZ

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
  • Informatyka

Opis

                                     Tradycyjnie kojarzy się z człowiekiem z kielnią lub cegłą w dłoni.
To oczywiście również atrybuty tego zawodu, ale warto pamiętać, że coraz częściej murarz - tynkarz jest specjalistą, który musi umieć radzić sobie z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w budownictwie. Lekkie konstrukcje, suche tynki czy szeroko pojęte prace wykończeniowe to zagadnienia, które muszą być perfekcyjnie opanowane przez murarza- tynkarza. A oto najważniejsze powody, dla których warto zdecydować się na wykonywanie zawodu murarz - tynkarz:
  • masz pewność zatrudnienia,

  • zyskujesz dobrze płatną pracę,

  • na bieżąco stosujesz nowe technologie,

  • jeśli jesteś operatywny i przedsiębiorczy, możesz się łatwo usamodzielnić