Busko-Zdrój
Technikum
Technikum Nr 3 - TECHNIK LOGISTYK
Nazwa oddziału

 TECHNIK LOGISTYK

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Zawód  technik logistyk jest obecnie zawodem deficytowym, czyli poszukiwanym na rynku pracy.

Absolwent tego kierunku, jest przygotowany do planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania przemieszczania towarów od producenta do konsumenta.
Do podstawowych zadań technika logistyka, należy również przyjmowanie i wydawanie towarów z magazynu. Ponadto prawidłowe ich oznakowanie, przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań. Prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych  lub  metodami  tradycyjnymi, czynny udział w inwentaryzacjach oraz nadzór nad pracą osób zatrudnionych w magazynie. W tym celu wykorzystuje systemy informatyczne.

Branża ta, rozwija się bardzo prężnie od momentu otworzenia granic po wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej. Świat podlega procesowi globalizacji, a jednym z jego następstw jest tworzenie się nowych rynków zbytu na rozmaite produkty. Wszystkie muszą zostać przetransportowane, a ponieważ ich liczba rośnie, także sektor usług transportowych
i logistycznych stale się rozbudowuje. Rynek usług logistycznych ciągle  się rozwija i stale wzrasta zapotrzebowanie na tego typu pracowników.

Jako technik logistyk, możesz pracować w różnego rodzaju firmach handlowych, zakładach budowlanych, dystrybucyjnych i transportowych. Ponadto można znaleźć zatrudnienie w komunikacji i dystrybucji towarów. Często logistycy zajmują stanowiska kierownicze i specjalistyczne. Są niezbędni w niemal każdej większej firmie. Ponadto przyszli nasi absolwenci, będą mogli zakładać swoje własne firmy transportowe, kurierskie, czy centra dystrybucyjne, co daje dużą samodzielność i niezależność finansową.