Busko-Zdrój
Technikum
Technikum Nr 3 - TECHNIK GEODETA
Nazwa oddziału

 TECHNIK GEODETA

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Jeśli myślisz o zdobyciu ciekawego, a jednocześnie dającego satysfakcję finansową zawodu, powinieneś zastanowić się, czy to nie jest najlepsza droga do realizacji tych zamierzeń. Tylko pomyśl: mnóstwo placów budowy, nowych dróg i linii energetycznych. Wszędzie tam niezbędni są geodeci z ich specjalistyczną wiedzą i sprzętem.

Czym właściwie zajmuje się technik geodeta? Wiem, że lubisz konkrety, oto one: współdziała z inżynierem geodetą (o różnych specjalnościach) przy prowadzeniu prac geodezyjnych takich jak: pomiary astronomiczne, grawimetryczne, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, pomiary sytuacyjne, wysokościowe
i topograficzne, wykonywane metodami pomiaru bezpośredniego i metodami fotogrametrycznymi.

Zadania zawodowe technika geodety to:

 • sporządzanie kosztorysów prac geodezyjnych;

 • wykonywanie stabilizacji punktów szczegółowych osnów geodezyjnych;

 • dokonywanie pomiarów sytuacji i rzeźby terenu, przekrojów i profilów, szczegółów technicznych kolejowych i drogowych, obiektów inżynierskich przemysłowych, budowlanych itp.;

 • wyznaczanie elementów planów zagospodarowania przestrzennego, obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego;

 • prowadzenie dokumentacji technicznej i rozliczeniowej wykonanych prac;

 • kartowanie i rysowanie map;

 • wykonywanie prac operatora urządzeń komputerowych i ploterów;

 • wykonywanie geodezyjnej obsługi budowy wysokich budynków, zakładów przemysłowych, różnych budowli oraz montażu precyzyjnych maszyn przemysłowych;

 • zakładanie, prowadzenie i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, również
  w systemie komputerowym;

 • wykonywanie rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości;

 • wymienianie i scalanie gruntów rolnych i leśnych;

 • obsługiwanie administracyjne ludności w zakresie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki gruntami;