Busko-Zdrój
Technikum
Technikum Nr 3 - TECHNIK HOTELARSTWA
Nazwa oddziału

 TECHNIK HOTELARSTWA

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Technik hotelarstwa to zawód, który przygotowuje naszych absolwentów do pracy w sektorze przemysłu turystycznego. W trakcie nauki w szkole, specjalnie dobrane przedmioty oraz tematyka zajęć w połączeniu z doświadczeniem i wiedzą profesjonalnej kadry, zapewnią naszym uczniom otrzymanie rzetelnej wiedzy ogólnej i umiejętności zawodowych, wymaganych przy egzaminie maturalnym i przy egzaminie zawodowym. Duży nacisk kładziemy na naukę języków obcych z uwzględnieniem specyfiki językowej zawodu, co ułatwia naszym absolwentom, znalezienie pracy zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

Nasi uczniowie nabywają potrzebną wiedzę praktyczną odbywając praktyki zawodowe w atrakcyjnych miejscach w kraju i za granicą. Zawód, który proponujemy absolwentom szkoły podstawowej jest zawodem interesującym, przyszłościowym, na dłuższym etapie niezależnym od chwilowych sytuacji kryzysowych. Praca w branży hotelarskiej daje możliwość poznania nowych ciekawych ludzi, otwarcia na świat, zwiedzania najciekawszych miejsc, spełnienia się w podróżach.

Miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: hotele, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, a także współczesna baza ruchoma: promowa, kolejowa, lotnicza. Technik hotelarstwa może być również zatrudniany w organach administracji samorządowej, związanych z usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich.