Busko-Zdrój
Technikum
Technikum Nr 3 - TECHNIK BUDOWNICTWA
Nazwa oddziału

 TECHNIK BUDOWNICTWA

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Technik budownictwa

Jeżeli chcesz zostać poszukiwanym na rynku specjalistą w branży budowlanej – nie znajdziesz lepszej oferty niż technik budownictwa. Wieloletnia tradycja i doświadczenie w kształceniu młodzieży w zawodach budowlanych, połączona z nowoczesnymi metodami nauczania, prowadzi do pozyskania rzetelnej specjalistycznej wiedzy i umiejętności przez naszych absolwentów.

Co w przyszłości będziesz robił jako technik budownictwa? Będziesz uczestniczył w robotach budowlanych, prowadził dokumentację budowy, przygotowywał
i kontrolował produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawował nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej. Ponadto będziesz sporządzał kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonywał inwentaryzacje budowlane. Dodatkowo samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektował, wykonywał lub sprawował nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji żelbetowych, stalowych lub drewnianych, szkieletów, ścian, dachów, garaży, schodów, tuneli oraz basenów i obiektów hydrotechnicznych.

Nasza placówka jako jedyna w regionie posiada certyfikat Szkoły Przedsiębiorczości.