Brzozów
Brzozów
Aktualności

Wprowadzenie ocen ze świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty

Można wprowadzać już oceny ze świadectwa, a także przesyłać jego skan. Wkrótce będzie można również dodać wyniki egzaminu ósmoklasisty. Zamieszczona jest odpowiednia instrukcja (w zakładce DOKUMENTY). 

COFNIĘCIE WNIOSKU DO EDYCJI

UWAGA - jeśli kandydat chce dokonać zmian w złożonym już wniosku bądź załącznikach powinien poprosić o cofnięcie dokumentu do ponownej edycji. Jest to możliwe po zalogowaniu na swoje konto -szczegóły znajdziecie w instrukcji składania wniosków elektronicznie (w zakładce Dokumenty).

20.05.2020

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Minister Edukacji Narodowej ogłosił harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021