Brzozów
Technikum
Technikum Nr 2 - 1TB5- Technik Architektury Krajobrazu
Nazwa oddziału

 1TB5- Technik Architektury Krajobrazu

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

matematyka

geografia

język obcy nowożytny

fizyka

Zawody

 Technik architektury krajobrazu

Opis

Technik architektury krajobrazu (314202)

to zawód obecnie poszukiwany na europejskich rynkach pracy. Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i projektowania terenów zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzorowania pielęgnacji parków, starodrzewu, produkowania roślin ozdobnych. Technik architektury krajobrazu prace wykonuje na wolnym powietrzu, w szklarniach oraz w pomieszczeniach biurowych i pracowniach architektonicznych. Szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami wyposażonymi w tablice multimedialne, wizualizery, komputery z dostępem do Internetu wraz z drukarką, ploterem oraz stanowiska komputerowe dla uczniów. Przy opracowaniu projektów dokumentacji i kosztorysów robót związanych z projektowaniem elementów małej architektury wykorzystuje się oprogramowanie Norma Pro, Autocad, Wymarzony ogród 3.1.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w budynku Warsztatów Szkolnych oraz na terenie wokół szkoły. Zajęcia realizowane są w pracowniach przystosowanych do prowadzenia robót ziemnych związanych z  architekturą krajobrazu. W pracowniach znajdują się niezbędne narzędzia i sprzęt mechaniczny niezbędny do realizacji tematyki zajęć takie jak: wertykulator, glebogryzarka, zagęszczarki, kosiarki, podkaszarki, traktorek z przyczepką.

 

kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:


OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu,

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.