Brzozów
Technikum
Technikum Nr 2 - 1TB4- Technik Geodeta
Nazwa oddziału

 1TB4- Technik Geodeta

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

matematyka

geografia

język obcy nowożytny

fizyka

Zawody

 Technik geodeta

Opis

Technik geodeta (311104)

to atrakcyjny, rozwojowy zawód o dużych możliwościach na rynku pracy. Ogólnie związany jest z pracami pomiarowymi w terenie i późniejszym ich opracowaniem. Oczywiście zarówno prace terenowe, jak i obliczeniowe wspomagane są nowoczesnymi systemami pomiarowymi oraz technologią komputerową. Szkoła dysponuje warunkami umożliwiającymi kształcenie zgodne z wymaganiami współczesnego rynku pracy. Nowoczesne zestawy pomiarowe, stacja GPS, tachimetry elektroniczne, niwelatory  pozwalają na zdobywanie   odpowiedniej wiedzy i umiejętności.  Ponieważ zawód współczesnego geodety opiera się na technikach komputerowych, szczególny nacisk w kształceniu zawodowym jest kładziony na edukację informatyczną. Szkoła posiada nowoczesną pracownię geomatyki, gdzie przy opracowaniu materiałów pomiarowych wykorzystuje się  profesjonalne, licencjonowane oprogramowanie geodezyjne: WinKalk, Mikromapa czy TurboMapa. Zajęcia w  ramach przedmiotów zawodowych prowadzone są przez nauczycieli posiadających bogatą praktykę i doświadczenia w zakresie prac terenowych, jak i geodezyjnych opracowań komputerowych.

kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:


BUD.18 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów,


BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.