Brzozów
Technikum
Technikum Nr 2 - 1TB3- Technik Budownictwa
Nazwa oddziału

 1TB3- Technik Budownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

matematyka

geografia

język obcy nowożytny

fizyka

Zawody

 Technik budownictwa

Opis

Technik budownictwa (311204)

to kierunek o 60-letniej tradycji w naszej szkole. Jest to jednak niezmiennie atrakcyjny zawód o dużych możliwościach na rynku pracy. Uczniowie tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego oraz kontroli i oceny jakości wykonywanych prac, wyrobów  i usług. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w budynku Warsztatów Szkolnych. Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowniach przystosowanych do wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych. W pomieszczeniach pracowni znajdują się stanowiska wyposażone w niezbędne materiały i narzędzia oraz sprzęt do wykonywania ćwiczeń praktycznych. Wyżej wymienione pracownie spełniają warunki  do przeprowadzania egzaminów zawodowych z części praktycznej z kwalifikacji BUD.12. Szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami wyposażonymi w tablice multimedialne, wizualizery, komputery z dostępem do Internetu wraz z drukarką, ploterem oraz stanowiska komputerowe dla uczniów. Przy opracowaniu projektów dokumentacji i kosztorysów robót konstrukcyjno budowlanych wykorzystuje się oprogramowanie Norma Pro, Autocad, pakiet programów  biurowych.

kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 


BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich


BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.