Brzozów
Technikum
Technikum Nr 2 - TB2- Technik Informatyk
Nazwa oddziału

 TB2- Technik Informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

geografia

język obcy nowożytny

fizyka

Zawody

 Technik informatyk

Opis

Technik informatyk (351203)

jest zawodem poszukiwanym wśród pracodawców, zarówno na terenie powiatu, województwa, jak i całego kraju. Technik  informatyk zajmuje się budową i obsługą systemów operacyjnych, pisaniem programów komputerowych, projektowaniem stron www, grafiką komputerową, a także składaniem i konfigurowaniem sprzętu.

W dobie współczesnej informatyzacji coraz większego znaczenia nabiera umiejętność posługiwania się technologią informacyjną. Na rynku pracy poszukiwane są osoby posiadające wiedzę z zakresu obsługi komputera, przetwarzania informacji, zarządzania bazami danych, administrowania sieciami komputerowymi oraz projektowania aplikacji internetowych. Niemal każda firma czy instytucja państwowa zatrudnia informatyków odpowiedzialnych za prawidłowe działanie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych. 

kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:


INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,

INF.03. Tworzenie i  administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.