Brzozów
Technikum
Technikum Nr 2 - TB1- Technik Programista
Nazwa oddziału

  TB1- Technik Programista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

geografia

język obcy nowożytny

fizyka

Zawody

 Technik programista

Opis

Technik programista (351406)

to osoba, która tworzy programy i aplikacje komputerowe, używając konkretnego języka programowania, np. C++, Python, Java lub innych. Języki programowania to narzędzie pozwalające na tworzenie gier komputerowych, programowanie robotów, programowanie baz danych, tworzenie oprogramowania dla maszyn i urządzeń przemysłowych.

Uczniowie kształcąc się w tym kierunku zdobywają umiejętności m.in. z bezpieczeństwa sieci komputerowych  i systemów komputerowych, budowy i konfiguracji sieci komputerowych, eksploatacji baz danych, grafiki 3d i wydruku 3d, programowania mikrokontrolerów i prostych układów scalonych, serwisu urządzeń techniki komputerowej.

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:


INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych,


INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.