Brzozów
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego - D (kierunek językowo-dziennikarski)
Nazwa oddziału

 D (kierunek językowo-dziennikarski)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Wiedza o społeczeństwie

 Język polski

 Język niemiecki

Opis

Dlaczego warto wybrać ten profil?

  •  jest to ukierunkowanie przeznaczone szczególnie dla uczniów z predyspozycjami językowymi oraz dla tych wszystkich, którzy nie mają oporów przed wystąpieniami publicznymi, lubią pracować z ludźmi oraz od zawsze pociągały ich media i świat artystyczny,
  • model kształcenia w tej klasie zakłada poszerzanie wiedzy z dziedziny nauk społecznych oraz języków obcych, co otwiera przed nami świat!
  • przygotowanie do studiów na takich kierunkach jak: dziennikarstwo, lingwistyka, politologia, filologie, stosunki międzynarodowe, politologia, komunikacja społeczna czy turystyka i rekreacja.