Brzozów
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego - C (kierunek Humanistyczny)
Nazwa oddziału

 C (kierunek Humanistyczny)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia ,  Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język polski

 Język angielski

Opis

Dlaczego warto wybrać ten profil?

  •  bycie świadomym obywatelem Polski i Europy, to nie tylko posiadanie dokumentu, ale również posiadanie wszechstronnej i pełnej wiedzy na temat mechanizmów i procesów zachodzących we współczesnym świecie.
  •  świadomy obywatel to aktywny człowiek, który dostrzega problemy własnej społeczności oraz chce je rozwiązywać, ponieważ zna możliwości społeczeństwa obywatelskiego w państwie demokratycznym.
  •  przygotowanie do studiów uniwersyteckich na tak tak popularnych kierunkach jak prawo, administracja, logistyka, bezpieczeństwo narodowe oraz kierunki pedagogiczne, ponadto na tak wyjątkowych kierunkach jak archeologia, antropologia, amerykanistyka, dyplomacja europejska czy doradztwo i coaching.