Brzozów
Technikum
Technikum Nr 1 - K - technik rachunkowości
Nazwa oddziału

 K - technik rachunkowości

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język angielski

 Język niemiecki

Opis

Technik rachunkowości to specjalista przygotowany do wykonywania kluczowych zadań: prowadzenia rachunkowości, dokonywania rozliczeń finansowych, kontrolowania dokumentów księgowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz przygotowywania ich do weryfikacji, przechowywania dokumentacji księgowej, nadzorowania terminowej spłaty zobowiązań, ściągania należności i roszczeń, wykonywania typowych czynności planistycznych i analitycznych.

Jeśli interesujesz się biznesem, lubisz pracę z komputerem, umiesz logicznie myśleć, jesteś dokładny i skrupulatny, niestraszne są  Ci wszelkiego rodzaju rozliczenia, analizy to jest to kierunek idealny dla Ciebie!

Technik rachunkowości to Twoja pierwsza trafna inwestycja!

 

Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu:

Księgowy,
Bankowiec,
Doradca finansowy,
Doradca inwestycyjny,
Doradca ubezpieczeniowy,
Agent ubezpieczeniowy,
Asystent menedżera,
Menedżer.

 

Perspektywa zatrudnienia:

Urzędy administracji państwowej i samorządowej,
Banki
Urzędy skarbowe
Instytucje ubezpieczeniowe
Biura rachunkowe
Jednostki samorządu terytorialnego
Agencje celne
Przedsiębiorstwa produkcyjne
Firmy usługowe i handlowe
Prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Przedmioty na poziomie rozszerzonym.

W klasie technik rachunkowości wszyscy uczą się dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

 Pierwszym, obowiązkowym dla wszystkich uczniów, jest matematyka.

Drugi przedmiot uczniowie wybierają spośród następujących: geografia, język angielski, język niemiecki.

 Wybór drugiego przedmiotu należy zadeklarować w sekretariacie szkoły przy składaniu oryginału świadectwa.