Brzozów
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - G - klasa policyjno - prawna
Nazwa oddziału

 G - klasa policyjno - prawna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język angielski

 Język niemiecki

Opis

Program zajęć w klasie policyjno – prawnej  poszerzony jest dodatkowo o blok programowy „Wybrane Zagadnienia Bezpieczeństwa Publicznego” składający się z modułów o długości kilku do kilkunastu godzin takich jak np. podstawy samoobrony, prawo w praktyce, podstawowe zagadnienia BHP, strzelectwo sportowe, topografia.

Część zajęć będzie prowadzona przy współpracy  policji, straży pożarnej, pracowników sądu i prokuratury. Zajęcia  będą odbywać się również poza szkołą, uczniowie poznają różne aspekty pracy w wymiarze sprawiedliwości, różną specyfikę pracy jego organów.

 Uczniowie po ukończeniu liceum mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, który pozwoli im kontynuować naukę na wyższych uczelniach, również wyższych szkołach policyjnych.

 Przedmioty na poziomie rozszerzonym.

W klasie policyjno – prawnej wszyscy uczą się trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

 Pierwszym, obowiązkowym dla wszystkich uczniów, jest historia.

Drugi i trzeci przedmiot uczniowie wybierają spośród następujących: wiedza o społeczeństwie, język angielski, język niemiecki.

 Wybór drugiego i trzeciego przedmiotu należy zadeklarować w sekretariacie szkoły przy składaniu oryginału świadectwa.