Brzozów
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące
Zespół szkół
Adres
ul.Prof. W. Pańki 1, 36-200 Brzozów
Telefon
134 341 782
Fax
134 342 182
E-mail
Strona www
Dyrektor
Joanna Wojnicka
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ekonomicznych jest szkołą łączącą w sobie tradycję, nowoczesność, wysoki poziom nauczania i indywidualne podejście do uczniów. Jesteśmy przyjazną placówką, gdzie nauczyciele maja dobry kontakt z młodzieżą. Stawiamy na indywidualizację nauczania, gdzie każdy uczeń zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybiera przedmioty, w których chce się specjalizować i realizować rozszerzony program. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe z matematyki, języków obcych i wielu innych wykraczających poza normalny tok nauczania. Uczniowie mają możliwość skorzystania z konsultacji nauczycieli z każdego przedmiotu.

Nauka w liceum trwa cztery lata, po jego ukończeniu uczniowie mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, który pozwoli im kontynuować naukę na wyższych uczelniach, również wyższych szkołach policyjnych oraz podjąć pracę w służbach ratowniczych tj. GOPR, WOPR, TOPR oraz Straży Pożarnej.

Dodatkową atrakcją jest możliwość zdobycia uprawnień ratownika wodnego oraz ukończenia kursu pierwszej pomocy z certyfikatem UE. Współpracujemy z policją, strażą pożarną oraz pracownikami sądu i prokuratury.

Kształcimy młodzież w dwóch klasach: klasa o profilu policyjno-prawnym, klasa z innowacją pedagogiczną „Pierwsza pomoc z ratownictwem medycznym”.

Posiadamy bogate i dobrze wyposażone zaplecze dydaktyczne: nowoczesne pracownie komputerowe i multimedialne pracownię z tablicą multimedialną, bibliotekę szkolną z czytelnią multimedialną, salę sportową przystosowaną do prowadzenia zajęć z ratownictwa medycznego oraz samoobrony. Uczniowie odbywają zajęcia doskonalące umiejętności na basenie oraz strzelnicy.

Oferta
w przygotowaniu
Historia

 

II Liceum Ogólnokształcące wchodzi w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej. To szkoła, która łączy w sobie nowoczesność, wysoki poziom nauczania i indywidualne podejście do ucznia. Swą działalność rozpoczęła w roku szkolnym 2002/2003 (1 oddział). Z biegiem lat zwiększono liczbę oddziałów i powstały: 2006/2007 – profil humanistyczny i matematyczny 2007/2008 – profil lingwistyczno – humanistyczny i techniczno – ekonomiczny.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów, z czasem zmodyfikowano kierunki kształcenia i wprowadzono : 2011/2012- profil pierwsza pomoc z ratownictwem medycznym 20014/2015- profil policyjno – prawny Obecnie młodzież kształci się na dwóch profilach: policyjno – prawnym , gdzie poznaje zagadnienia z zakresu prawa i pracy policji, pierwsza pomoc z ratownictwem medycznym, gdzie ma możliwość zdobycia szerokiej i fachowej wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy.

Koła zainteresowań

Samorząd Uczniowski Uczniowski Klub Sportowy „Ekonomik”- sekcje: lekkoatletyka, piłki ręcznej, koszykówki, piłka siatkowa, tenis stołowy, badminton, unihokej Szkolny Zespół Muzyczny Koło Teatralno – Kabaretowe „Pogubieni” Koło PCK – drużyna medyczno- sanitarna, Honorowych Dawców Krwi Szkolne Koło Wolontariatu Szkolne Koło PTSM Koła z przedmiotów ogólnokształcących

Kontakty zagraniczne

Wymiana młodzieży ze Szkołą Średnią im. Andy Warhola w Medzilaborcach Dzięki współpracy z Fundacją Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w projektach realizowanych przez fundację. W październiku 2017r. uczniowie brali udział w wymianie młodzieży polsko- słowackiej w ramach programu Erazmus+ . Inicjatywa ta przyczyniła się do nawiązania współpracy między naszą szkoła, a Szkołą Średnią im. Andy Warhola w Medzilaborcach na Słowacji. Osiągnięcia

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego corocznie biorą udział w wielu konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, niejednokrotnie osiągając wysokie wyniki. Na przestrzeni ostatnich trzech lat, uczniowie II LO uplasowali się szczególnie wysoko w poniższych przedsięwzięciach.

Rok szkolny 2021/2022:  

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Bł. Prymasie Tysiąclecia Kardynale Stefanie Wyszyńskim – II miejsce; XXXII Olimpiada  Teologii Katolickiej – etap diecezjalny;  Powiatowa Licealiada: sztafetowe biegi przełajowe – II m-ce dziewczęta, szachy drużynowe – II m-ce powiat i III m-ce rejon, szachy indywidualne – I, II, III m-ca, tenis stołowy indywidualnie – II i IV m-ca, piłka ręczna chłopców – III m-ce; Jednoetapowa Ogólnopolska Olimpiada z Języka Angielskiego Olimpus:  sesja jesienna – XI m-ce w Polsce, sesja zimowa – IX m-ce w Polsce.

Rok szkolny 2020/2021:

XXIV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – udział w finale ogólnopolskim; XXV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – etap diecezjalny; V Ogólnopolski Konkurs z Prawa Kanonicznego – udział w finale ogólnopolskim; Olimpiada ``Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych`` - VI miejsce na Podkarpaciu; Powiatowa Licealiada: sztafetowe biegi przełajowe – II m-ce dziewczęta i III m-ce chłopcy oraz piłka nożna chłopców – II miejsce; Ogólnopolska Olimpiada z Języka Angielskiego Olimpus: sesja zimowa – III i V m-ca w Polsce.

Rok szkolny 2019/2020:

XXX Olimpiada Teologii Katolickiej – etap diecezjalny; Olimpiada ``Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych` - IV miejsce na Podkarpaciu; Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia – II miejsce na szczeblu rejonowym; Konkurs

„Turbolanddeskunde” - wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego – etap rejonowy; Powiatowa Licealiada: koszykówka dziewcząt i chłopców – II m-ca, piłka ręczna dziewcząt i chłopców – II i I m-ca powiat, piłka siatkowa chłopców – III m-ce powiat, tenis stołowy drużynowy – dziewczęta II m-ce powiat i II m-ce rejon oraz chłopcy – III m-ce powiat, sztafetowe biegi przełajowe – II m-ce dziewcząt i III m-ce chłopców w powiecie, piłka nożna halowa – III miejsce powiat.

Poza ogólnopolskimi i międzyszkolnymi konkursami i olimpiadami, uczniowie II LO biorą udział w szkolnych, przedmiotowych konkursach, w których również zajmują wysokie miejsca. Są to na przykład konkursy z języka polskiego, rosyjskiego, niemieckiego i angielskiego, konkurs matematyczny, konkurs historyczny, konkurs fotograficzny, a także  Indywidualne Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, czy też  konkurs na najlepiej przygotowaną imitację rany.