Brzozów
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego
Adres
ul.W. Pańki 2, 36-200 Brzozów
Telefon
134 341 774
Fax
134 341 774
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Dorota Kamińska
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Oferta
w przygotowaniu
Historia
Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie to szkoła ze stuletnią tradycją. Powstała w 1909 roku, ustanowiona przez Jego Cesarsko – Królewski Majestat Franciszka Józefa i na wniosek społeczeństwa Brzozowa i okolicznych miejscowości. Uroczyste obchody Jubileuszu 100 – lecia szkoły odbędą się w dniach 18-20 września br. Obecny budynek szkoły został oddany do użytku w 1931 roku, był jednym z najpiękniejszych obiektów szkolnych w województwie lwowskim. W czasie II wojny światowej Niemcy przeznaczyli szkołę na magazyn zboża, co poważnie naruszyło jego konstrukcję, obciążyło nadmiernie stropy. Kapitalny remont budynku przeprowadzono w latach 1986-1990. Patronem duchowym Gimnazjum był św. Stanisław Kostka. W 1984 roku za patrona Liceum obrano Króla Kazimierza Wielkiego, któremu Brzozów zawdzięcza prawa miejskie. Na liście najwybitniejszych absolwentów znajdują się uczeni – sławy w wielu dziedzinach, politycy, duchowni wysokich szczebli, oficerowie wojskowi, artyści literaci. Wymienić można niektórych spośród wielu między innymi: prof. dr Walerian Pańko - prezes NIK, prof. dr Józef Bielawski – arabista, prof. dr Marian Konieczny – rzeźbiarz, prof. dr Bogusław Dopart – UJ Kraków, prof. dr Mieczysław Kędra – kardiolog - AM Lublin, prof. dr Zbigniew Puchajda ekspert ONZ – FAO, prof. dr Krzysztof Zamorski – dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, ks. biskup dr Stanisław Jakiel, Generał broni Bolesław Matusz i wielu innych. Szkoła niezmiennie utrzymuje wysoki poziom nauczania, o czym świadczy miejsce w czołówce najlepszych liceów w województwie. W latach 1996-2004 szkoła przeprowadzała egzaminy dojrzałości z matematyki połączone z postępowaniem kwalifikacyjnym na wyższe uczelnie techniczne - Politechnikę Rzeszowską, Politechnikę Krakowską, Politechnikę Śląską, AGH Kraków oraz chemię na UMCS Lublin i języki obce do PWSZ w Tarnowie. W ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych opracowanym przez Rzeczpospolitą i Perspektywy w 2006 roku nasza szkoła zajęła 253 miejsce. W rankingu zorganizowanym przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy szkoła za osiągnięcia sportowe w 2005 roku została sklasyfikowana na drugim miejscu w województwie.
Koła zainteresowań

 Chór Szkolny 

Grupa teatralna

Szkolny Klub Sportowy

Szkolne koło "CARITAS"

Szkolne Koło Informatyczne "EMITER" - Konstrukcje i projekty oparte głównie na ARDUINO

    Koło informatyczne pracujące na Arduino działa w szkole od roku szkolnego 2015/2016. Arduino to platforma do tworzenia samodzielnych interaktywnych projektów. Składa się zarówno ze sprzętu jak i oprogramowania.

   Uczniowie na podstawie Arduino uczą się podstaw programowania takich jak instrukcje warunkowe, pętle czy funkcje. To co uczniowie zapisują w programie mogą w realny sposób zobaczyć na migających diodach, mogą zobaczyć jak działają serwomechanizmy, silniki,  przeróżne czujniki, jakie informacje potrafią przekazywać i co można z nimi zrobić. 

   Na każdym spotkaniu uczniowie muszą zarówno podłączyć elementy do płytki mikrokontrolera jak i  oprogramować płytkę aby otrzymać zaplanowany efekt działania podzespołów.

 Ci uczniowie, którzy „połknęli bakcyla” programowania i konstruowania, tworzą niesamowite projekty, którymi dzielą na forum szkoły i podczas np. Dni Otwartych. 


Kontakty zagraniczne
Przez osiem lat w szkole pracowali ochotnicy z Amerykańskiego Korpusu Pokoju. Młodzież pod kierunkiem Kirka Henwooda dwukrotnie zdobywała nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty w Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów obcojęzycznych w Rzeszowie. Młodzież naszej szkoły corocznie przez wiele lat wyjeżdżała z woluntariuszami na Europejskie Spotkania Młodzieży. W roku szkolnym 2015/2016 prowadzony był projekt „This is our world”. Był to projekt międzynarodowej współpracy pomiędzy uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie oraz uczniami Vivild Gymnastik & Idratsefterskole w Danii. Do jego realizacji zaangażowanych zostało po 22 uczniów obydwu szkół. Uczestnicy projektu wspólnie prowadzili ogólnodostępny blog zatytułowany „This is our world”, w którym prezentowali świat widziany oczami młodego człowieka. Korzystając z nowoczesnych technik branży IT, uczniowie komunikowali się ze sobą w języku angielskim, ustalając formę i treść opracowywanych razem tematów. Efekty końcowe ich współpracy, w postaci artykułów, filmów wideo, czy też prezentacji, były cyklicznie (co 2 miesiące) publikowane na blogu. Projekt składał się z kilku etapów. Współpraca z duńską szkołą rozpoczęła się od wideokonferencji, podczas której uczniowie poznali i przywitali się ze sobą. Kolejna część projektu związana była z przedstawieniem siebie i swojej szkoły, w związku z czym uczniowie z obydwu szkół opracowali prezentacje w postaci artykułów i filmów wideo i umieścili je na utworzonym blogu. W dalszej części projektu uczniowie pracowali w grupach mieszanych (po 2 uczniów z Polski i Danii) przygotowując artykuły i filmy na ustalone wcześniej tematy. Ostatni etap współpracy odbył się w szkole partnerskiej w Danii, gdzie młodzież miała możliwość poznać się osobiście i, podczas bezpośredniej współpracy, wypracować końcowe publikacje do zamieszczenia na blogu. …………………………….. Planowana jest dalsza współpraca z duńską Vivild Gymnastik & Idratsefterskole, która zakłada rozwój umiejętności komunikacyjnych uczniów. Wybrana do projektu grupa uczniów obydwu szkół będzie prowadzić rozmowy w języku angielskim za pomocą różnorodnych form komunikacji „na odległość”, realizując przydzielone im zadania przez opiekunów projektu. W ramach realizacji projektu „Enter your future” szkoła współpracuje z organizacją AIESEC-oddział Rzeszów, która zajmuje się wolontariuszami przebywającymi w Polsce. Praktykanci spotykają się z licealistami, aby w formie warsztatów prowadzonych w języku angielskim przybliżyć im historie, tradycje i obyczaje swoich krajów. W tym czasie, nasi uczniowie mogą nie tylko praktycznie zweryfikować swoją znajomość języka angielskiego, ale też poznać kulturę, religie i zwyczaje zagranicznych studentów. Współpraca z organizacją AIESEC w ramach projektu „Enter your future” umożliwia młodzieży gruntowny rozwój. Poprzez kontakt z żywym językiem obcym, młodzież przełamuje bariery językowe oraz zawiera międzynarodowych przyjaźnie. Wzrasta tez prestiż szkoły, która poprzez nowoczesne zajęcia edukacyjne, wspiera szerzenie tolerancji wobec innych kultur i religii świata. Zagraniczni goście podczas pobytu w naszej szkole goszczą w domach uczniów, co dla nich i ich rodzin jest niecodziennym przeżyciem, często bardzo ciekawą i pouczającą przygodą oraz okazją do otwarcia swoich horyzontów poza stereotypowe myślenie o innych nacjach. Współpraca szkoły z organizacją AIESEC daje naszym uczniom możliwość poznania organizacji studenckiej, w którą sami mogą się w przyszłości włączyć i również brać udział w takich projektach. Dotychczas szkoła gościła studentów z Chin, Kazachstanu, Gruzji, Kolumbii, Iranu i Wietnamu.
Osiągnięcia