Brzozów
Technikum
Technikum Nr 2
Zespół szkół
Adres
ul.Słoneczna 6, 36-200 Brzozów
Telefon
13 43 418 51
Fax
13 43 418 51
E-mail
Strona www
Dyrektor
Tomasz Kaczkowski
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • ZSB Brzozów
Opis

Zespół Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki w Brzozowie to szkoła z ponad 60-letnią tradycją. Od początku swojego istnienia dążyła do wypracowania optymalnych warunków wielostronnego rozwoju osobowości uczniów, stwarzania im możliwości rozwoju zainteresowań oraz umiejętności w różnych dziedzinach wiedzy. Dostosowuje ona kierunki kształcenia do wymagań rynku pracy, umożliwiając zdobycie atrakcyjnego zawodu, a także przygotowując młodzież do dalszego etapu nauki w branżowej szkole II stopnia lub na studiach wyższych. Szkoła posiada nowoczesne pracownie specjalistyczne, pracownie komputerowe, salę gimnastyczną, bogato wyposażoną bibliotekę z centrum multimedialnym, sklepik. Obok budynku znajduje się siłownia zewnętrzna i nowoczesne boisko wielofunkcyjne wraz z placem sprawnościowym Street Workout. Zajęcia praktyczne w zawodach budowlanych odbywają się Warsztatach Szkolnych, dysponujących pracowniami wyposażonymi w profesjonalny, wysokiej klasy sprzęt. Warsztaty są ośrodkiem egzaminacyjnym w zawodach budowlanych. Egzaminy z kwalifikacji zawodowych odbywają się na tych samych stanowiskach, na których uczniowie ćwiczą na co dzień pod kierunkiem wysoko wykwalifikowanych nauczycieli zawodu. Obecnie na terenie przy szkolnym powstaje nowy budynek z przeznaczeniem na warsztaty szkolne, które będą oddane do użytku w 2022 r.  Najlepsi uczniowie biorą udział w konkursach budowlanych, gdzie zajmują czołowe miejsca, prezentując wysoki poziom umiejętności i wykształcenia. Zajęcia praktyczne klas wielozawodowych odbywają się w zakładach pracy, na zasadzie młodocianych pracowników. Szkoła współpracuje z wieloma firmami i zakładami pracy z terenu powiatu i nie tylko. W ramach tej współpracy, uczniowie odbywają praktyki zawodowe, staże, organizowane są wycieczki dydaktyczne, prowadzone są szkolenia dla uczniów i nauczycieli z zakresu nowości technologicznych. Szkoła realizowała projekty unijne „Podkarpacie stawia na zawodowców” oraz „Potęgujemy kompetencje” mające na celu doskonalenie zawodowe uczniów na praktykach i płatnych stażach, zdobycie nowych kwalifikacji w ramach bezpłatnych kursów, umiejętność posługiwania się językiem obcym zawodowym, wzbogacenie wyposażenia szkoły. Obecnie realizowane są projekty: " Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego" INTERREG Polska -Słowacja oraz  „Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu” w ramach programu POWER”,Erasmus+ . Uczniowie mogą skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego. Każdego roku najlepszy uczeń technikum otrzymuje prestiżowe stypendium Prezesa Rady Ministrów, natomiast najlepsi uczniowie Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia – stypendium Starosty Brzozowskiego. Uczniów szkół podstawowych oraz rodziców zapraszamy do zapoznania się z naszą oferta edukacyjną oraz na " Wirtualne Dni Otwarte ZSB Brzozów" na stronie internetowej szkoły http://zsbbrzozow.pl/

Oferta
Dojazd
Szkoła mieści się przy ul. Słonecznej 6 obok kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Lokalizacja umożliwia dojazd z każdego kierunku miasta i okolic komunikacją miejską lub prywatną.
Koła zainteresowań
Oferta kół zainteresowań jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb i zainteresowań uczniów.
Kontakty zagraniczne

Uczniowie klas II i III technikum budowlanego brali udział w czterotygodniowych praktykach uczniowskich organizowanych w Irlandii, w ramach projektów: "Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu" oraz " Praktyki w Irlandii szansą na lepszy start w zawodową przyszłość".

W ostatnim roku nasza szkoła w ramach projektu " Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego" INTERREG Polska -Słowacja współpracuje  z SPST Bardejov - Stredna priemyselna skola technicka v Bardejove.

Szczegółowe informacje oraz relacje z tych wydarzeń można zobaczyć na stronie internetowej szkoły w zakładce projekty:  http://zsbbrzozow.pl/
Osiągnięcia

Informacje na stronie internetowej szkoły www.zsbbrzozow.pl

Drzwi otwarte
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na " Wirtualne Dni Otwarte ZSB Brzozów" znajdujące się na naszej stronie internetowej: http://zsbbrzozow.pl/dni-otwarte-zsb-brzozow-2020/
Historia
Współpraca z pracodawcami

Wszyscy uczniowie technikum odbywają praktyki zawodowe, a w ramach projektów realizowanych w szkole staże, czy praktyki wakacyjne w różnego rodzaju firmach zgodnych z kierunkiem kształcenia z terenu całego powiatu.

W ramach kierunku technik budowy dróg szkoła współpracuje z firmą STRABAG sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Natomiast w ramach kierunku technik informatyk szkoła współpracuje z firmą STIMO Sp. z o.o. z siedziba w Krośnie.