Brzozów
Technikum
Technikum Nr 1
Zespół szkół
Adres
ul.Prof. W. Pańki 1, 36-200 Brzozów
Telefon
134 341 782
Fax
134 342 182
E-mail
Strona www
Dyrektor
Jerzy Olearczyk
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych jest przyjazną placówką wyposażoną w nowoczesną bazę dydaktyczną. Nauka w szkole trwa cztery lata i opiera się na najnowszych , także autorskich programach nauczania. Kadra pedagogiczna ma bardzo dobry kontakt z młodzieżą, co sprzyja przyjaznej i serdecznej atmosferze, a tym samym bezstresowej nauce. Kształcenie w zaproponowanych przez szkołę zawodach zapewnia edukację na wysokim poziomie i sprawne funkcjonowanie absolwenta na rynku pracy w przyszłości. Ważnym elementem kształcenia jest również zapewnienie młodzieży atrakcyjnych praktyk zawodowych w poszczególnych zawodach i współpraca z lokalnymi pracodawcami. Szkoła umożliwia uzyskanie certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Posiadamy bogate i dobrze wyposażone zaplecze dydaktyczne: - świetnie wyposażone, nowoczesne pracownie komputerowe i multimedialne - nowoczesne pracownie technologii gastronomicznej, - pracownię hotelarską, - pracownię handlową, - pracownię obsługi konsumenta, - pracownię z tablicą multimedialną, - bibliotekę szkolną z czytelnią multimedialną, - sale sportowe Oferujemy wysoki poziom nauki języków obcych, w tym także języków obcych zawodowych: języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Dodatkowo młodzież ma możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju bezpłatnych kursach rozwijających kompetencje zawodowe, np. kursie baristycznym, barmańskim, kelnerskim, carvingu, obsługi kas fiskalnych, prawa jazdy, wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnej, prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z obsługą programu RACHMISTRZ Ponadto szkoła realizuje projekt „ Przedsiębiorcze szkoły” stosując innowacyjną metodę nauczania ekonomii w praktyce z wykorzystaniem symulacji biznesowych firmy REVAS. Uczniowie naszej szkoły mogą uczestniczyć w stażach wakacyjnych we wszystkich zawodach, za które otrzymują wynagrodzenie. Staże te stanowią wsparcie edukacyjne w ramach realizowanych projektów.
Oferta
Historia
Zespół Szkół Ekonomicznych jest szkołą z ponad 50 – letnią tradycją. W czasie tych 5 dekad placówkę opuściły rzesze młodzieży, którym ta szkoła dała możliwość pracy w zawodzie, a innym pozwoliła na kontynuację nauki na studiach wyższych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wydarzenia związane z historią ZSE w Brzozowie. - 1961 r. - powołanie 5 - letniego Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoły Handlowej dla Pracujących - 1965/66 – połączenie Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoły Handlowej dla Pracujących - 1967 r. zastąpienie 5 - letniego technikum 4 – letnim Liceum Ekonomicznym - 1973/74 – otwarcie Liceum Zawodowego i zmiana z Zasadniczej Szkoły Handlowej dla Pracujących na Zasadnicza Szkolę Zawodową - 1 września 1981 r. – na bazie istniejących szkół rozpoczyna swa działalność Zespół Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w skład którego weszły: Liceum Ekonomiczne, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Policealne Studium Zawodowe i Liceum Ekonomiczne Zaoczne - 1990/1991 – zmiany w kierunkach kształcenia, otwarto dwa nowe zawody: gastronom o ( Liceum Zawodowe)i kucharz (Zasadnicza Szkoła Zawodowa) - 1993/94 – Liceum Zawodowe przekształca się w Liceum Handlowe w zawodzie technik – handlowiec - 2000/2001 – likwidacja Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz i Policealnego Studium Zawodowego - 2002/2003 – zmiana nazewnictwa typów szkół – w miejsce 5 – letnich liceów powołano 4 - letnie technika w zawodach: technik ekonomista, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik handlowiec - 2007/2008 – zaczęto tworzyć klasy dwuzawodowe ze względu na niski nabór - 2011/2012 – wprowadzono nowy zawód technik hotelarstwa - 2012/2013 - zmiana nazwy zawodu z technika żywienia i gospodarstwa domowego na technik żywienia i usług gastronomicznych - Od 2013 Technikum Nr 1 kształci młodzież w następujących zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa Zespół Szkół Ekonomicznych w skład, którego wchodzi Technikum Nr 1 jest nowoczesną placówką dydaktyczną, spełniającą oczekiwania i potrzeby zarówno uczniów, jak i rodziców i nauczycieli. Nieustannie się rozwija, szuka nowych możliwości i form kształcenia, żeby wyjść naprzeciw wymagającemu , współczesnemu rynkowi pracy.
Koła zainteresowań
Samorząd Uczniowski Koło Młodych Ekonomistów Koło Przedsiębiorczości Koło Młodego Hotelarza Koło Zdrowej Żywności Uczniowski Klub Sportowy „Ekonomik” ”- sekcje: lekkoatletyka, piłki ręcznej, koszykówki, piłka siatkowa, tenis stołowy, badminton, unihokej Szkolny Zespół Muzyczny Koło Teatralno – Kabaretowe „Pogubieni” Szkolne Koło Wolontariatu Szkolne Koło PTSM Koło PCK – Honorowych Dawców Krwi Koła z przedmiotów ogólnokształcących Koła z przedmiotów zawodowych W ramach kół zainteresowań uczniowie realizują swoje pasje, rozwijają zainteresowania i angażują się w różnego typu akcje: edukacyjne, charytatywne, promocyjne, działając na terenie środowiska lokalnego jak i w całym powiecie.
Kontakty zagraniczne
Wymiana młodzieży ze Szkołą Średnią im. Andy Warhola w Medzilaborcach Dzięki współpracy z Fundacją Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w projektach realizowanych przez fundację. W październiku 2017r. uczniowie brali udział w wymianie młodzieży polsko- słowackiej w ramach programu Erazmus+ . Inicjatywa ta przyczyniła się do nawiązania współpracy między naszą szkoła, a Szkołą Średnią im. Andy Warhola w Medzilaborcach na Słowacji. W przyszłym roku szkolnym odbędzie się wymiana młodzieży czesko – ukraińsko – polskiej w ramach programu Erazmus+, w której nasza młodzież weźmie aktywny udział.
Osiągnięcia
2014/2015 Konkurs Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych – etap okręgowy Olimpiada Teologii Katolickiej – etap diecezjalny Konkurs o Ubezpieczeniach Społecznych – etap wojewódzki Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – etap diecezjalny Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – etap okręgowy Olimpiada Przedsiębiorczości –etap okręgowy Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej – etap okręgowy Konkurs Wirtualny Menadżer – III etap runda finałowa -5 i 7 miejsce Indywidualne biegi przełajowe – etap wojewódzki Tenis stołowy –rejon Unihokej – rejon Badminton – półfinał wojewódzki 2015/2016 Olimpiada Teologii Katolickiej – etap diecezjalny Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – etap diecezjalny Olimpiada Przedsiębiorczości - etap okręgowy Konkurs Wirtualny Menadżer – laureaci III miejsca- etap finałowy Indywidualne wojewódzkie biegi przełajowe dziew.-18 miejsce, chł. – 8 miejsce Tenis stołowy dziew. 5 miejsce rejon, chł. 3 miejsce rejon Badminton – półfinał wojewódzki Unihokej – rejon Koszykówka – 3 miejsce półfinał wojewódzki 2016/2017 Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – etap okręgowy Olimpiada Przedsiębiorczości – etap okręgowy Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej – etap okręgowy Olimpiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu – etap okręgowy Wirtualny Menadżer Olimpiada Teologii Katolickiej – etap diecezjalny Olimpiada Zdrowego Stylu Życia – etap okręgowy Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – etap diecezjalny Konkurs Z ekonomią za pan brat – finał Konkurs Ekonomia moja przyszłość zawodowa -finał Piłka ręczna – półfinał wojewódzki Badminton – półfinał wojewódzki Pływanie sztafetowe – 3 miejsce półfinał wojewódzki Unihokej – rejon Koszykówka – półfinał wojewódzki Pokazy kulinarne: „Najpiękniejszy stół wielkanocny” „Kuchnie innych narodów”, „Kapusta dawniej i dziś”, Jarmark przepisów – smaki dzieciństwa”. Konkursy tematyczne z różnych przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych np. Gastronomia – Moja przyszłość Zawodowa, Szkolny Konkurs Wiedzy o Karolu Wojtyle, Konkurs Wiedzy o Niemczech, Szkolny Konkurs Ortograficzny.