Brzozów
Technikum
Technikum Nr 1
Zespół szkół
Adres
ul.Prof. W. Pańki 1, 36-200 Brzozów
Telefon
134 341 782
Fax
134 342 182
E-mail
Strona www
Dyrektor
Joanna Wojnicka
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Zdjęcie
Opis

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych jest przyjazną placówką wyposażoną w nowoczesną bazę dydaktyczną. Nauka w szkole trwa cztery lata i opiera się na najnowszych , także autorskich programach nauczania. Kadra pedagogiczna ma bardzo dobry kontakt z młodzieżą, co sprzyja przyjaznej i serdecznej atmosferze, a tym samym bezstresowej nauce.

Kształcenie w zaproponowanych przez szkołę zawodach zapewnia edukację na wysokim poziomie i sprawne funkcjonowanie absolwenta na rynku pracy w przyszłości. Ważnym elementem kształcenia jest również zapewnienie młodzieży atrakcyjnych praktyk zawodowych w poszczególnych zawodach i współpraca z lokalnymi pracodawcami. Szkoła umożliwia uzyskanie certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Posiadamy bogate i dobrze wyposażone zaplecze dydaktyczne: - świetnie wyposażone, nowoczesne pracownie komputerowe i multimedialne - nowoczesne pracownie technologii gastronomicznej, - pracownię hotelarską, - pracownię handlową, - pracownię obsługi konsumenta, - pracownię z tablicą multimedialną, - bibliotekę szkolną z czytelnią multimedialną, - sale sportowe Oferujemy wysoki poziom nauki języków obcych, w tym także języków obcych zawodowych: języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Dodatkowo młodzież ma możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju bezpłatnych kursach rozwijających kompetencje zawodowe, np. kursie baristycznym, barmańskim, kelnerskim, carvingu, obsługi kas fiskalnych, prawa jazdy, wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnej, prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z obsługą programu RACHMISTRZ.

Ponadto szkoła realizuje projekt „ Przedsiębiorcze szkoły” stosując innowacyjną metodę nauczania ekonomii w praktyce z wykorzystaniem symulacji biznesowych firmy REVAS.

Uczniowie naszej szkoły mogą uczestniczyć w stażach wakacyjnych we wszystkich zawodach, za które otrzymują wynagrodzenie. Staże te stanowią wsparcie edukacyjne w ramach realizowanych projektów.

Oferta
w przygotowaniu
Historia

Zespół Szkół Ekonomicznych jest szkołą z ponad 50 – letnią tradycją. W czasie tych 5 dekad placówkę opuściły rzesze młodzieży, którym ta szkoła dała możliwość pracy w zawodzie, a innym pozwoliła na kontynuację nauki na studiach wyższych.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wydarzenia związane z historią ZSE w Brzozowie.

- 1961 r. - powołanie 5 - letniego Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoły Handlowej dla Pracujących

- 1965/66 – połączenie Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoły Handlowej dla Pracujących

- 1967 r. zastąpienie 5 - letniego technikum 4 – letnim Liceum Ekonomicznym

- 1973/74 – otwarcie Liceum Zawodowego i zmiana z Zasadniczej Szkoły Handlowej dla Pracujących na Zasadnicza Szkolę Zawodową

- 1 września 1981 r. – na bazie istniejących szkół rozpoczyna swa działalność Zespół Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w skład którego weszły: Liceum Ekonomiczne, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Policealne Studium Zawodowe i Liceum Ekonomiczne Zaoczne

- 1990/1991 – zmiany w kierunkach kształcenia, otwarto dwa nowe zawody: gastronom ( Liceum Zawodowe) i kucharz (Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

- 1993/94 – Liceum Zawodowe przekształca się w Liceum Handlowe w zawodzie technik – handlowiec

- 2000/2001 – likwidacja Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz i Policealnego Studium Zawodowego

- 2002/2003 – zmiana nazewnictwa typów szkół – w miejsce 5 – letnich liceów powołano 4 - letnie technika w zawodach: technik ekonomista, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik handlowiec

- 2007/2008 – zaczęto tworzyć klasy dwuzawodowe ze względu na niski nabór

- 2011/2012 – wprowadzono nowy zawód technik hotelarstwa

- 2012/2013 - zmiana nazwy zawodu z technika żywienia i gospodarstwa domowego na technik żywienia i usług gastronomicznych - Od 2013 Technikum Nr 1 kształci młodzież w następujących zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa.

Zespół Szkół Ekonomicznych w skład, którego wchodzi Technikum Nr 1 jest nowoczesną placówką dydaktyczną, spełniającą oczekiwania i potrzeby zarówno uczniów, jak i rodziców i nauczycieli. Nieustannie się rozwija, szuka nowych możliwości i form kształcenia, żeby wyjść naprzeciw wymagającemu , współczesnemu rynkowi pracy.

Koła zainteresowań

Samorząd Uczniowski Koło Młodych Ekonomistów Koło Przedsiębiorczości Koło Młodego Hotelarza Koło Zdrowej Żywności Uczniowski Klub Sportowy „Ekonomik” ”- sekcje: lekkoatletyka, piłki ręcznej, koszykówki, piłka siatkowa, tenis stołowy, badminton, unihokej Szkolny Zespół Muzyczny Koło Teatralno – Kabaretowe „Pogubieni” Szkolne Koło Wolontariatu Szkolne Koło PTSM Koło PCK – Honorowych Dawców Krwi Koła z przedmiotów ogólnokształcących Koła z przedmiotów zawodowych.

W ramach kół zainteresowań uczniowie realizują swoje pasje, rozwijają zainteresowania i angażują się w różnego typu akcje: edukacyjne, charytatywne, promocyjne, działając na terenie środowiska lokalnego jak i w całym powiecie.

Kontakty zagraniczne

Wymiana młodzieży ze Szkołą Średnią im. Andy Warhola w Medzilaborcach Dzięki współpracy z Fundacją Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w projektach realizowanych przez fundację. W październiku 2017r. uczniowie brali udział w wymianie młodzieży polsko- słowackiej w ramach programu Erazmus+ . Inicjatywa ta przyczyniła się do nawiązania współpracy między naszą szkoła, a Szkołą Średnią im. Andy Warhola w Medzilaborcach na Słowacji.

Rok 2020 to również udział szkoły w projekcie pt. „Nauczyciel i uczeń po obu stronach ekranu” – transformacja cyfrowa szkół w czasach pandemii. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.

Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie metod pracy, innowacyjności, wykorzystania technologii IT w procesie kształcenia, a także nabycie przez uczniów pogranicza nowych kompetencji niezbędnych na transgranicznym rynku pracy.

We wrześniu uczniowie wzięli udział w trzydniowym obozie edukacyjnym w Tarnowie. Młodzież poznała zasady tworzenia bezpiecznych haseł, dowiedziała się jak sprawić, by ich hasła były silne i bezpieczne oraz poznała narzędzia do przechowywania i zarządzania hasłami. Podczas gry miejskiej, uczniowie zostali podzieleni na 4 zespoły zadaniowe, aby w formule grywalizacji konkurować ze sobą. W trakcie gry uczestnicy rozgrywki korzystali z nowoczesnych narzędzi cyfrowych, mobilnych aplikacji, stron pozwalających zgłębiać wiedzę.

Uczniowie poznali również zasady programowania z wykorzystaniem Skribotów, a tworząc budowle z klocków SkriKitmogli mogli porywalizować o miano najlepszego projektanta wysokich konstrukcji. Na koniec warsztatów odbyły się walki robotów.

Osiągnięcia
 • „Przedsiębiorczość w praktyce” – Projekt realizowany pod honorowym patronatem Wojewody Podkarpackiego –2, 3 i 6 miejsce w finałach.
 • Ogólnopolski konkurs „Akademia Wiedzy o Prawie” – udział w drugim etapie
 • Powiatowy konkursu z wiedzy prawnej  -  1  i 3 miejsce w finale
 • Podkarpackie Mistrzostwa Przedsiębiorczości Społecznej - 1 miejsce w finale
 • Ogólnopolskie Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie - dwa razy 1 oraz 3 i 4 miejsce w finałach ogólnopolskich
 • Konkurs „Podkarpacki Turniej Szkół Ekonomicznych „Rachunkowość w pigułce” 3 -  miejsce w finale.
 • Olimpiada Przedsiębiorczości –laureaci w finale ogólnopolskim
 • Olimpiada Wiedzy  o żywieniu i żywności –  awans i udział w zawodach okręgowych
 • Powiatowy Test Wiedzy Ekonomicznej „Prosta Ekonomia” – 1 miejsce w finale
 • Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej – udział w etapie okręgowym
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej  – udział w finale ogólnopolskim
 • Ogólnopolski konkurs „Od licealisty do finansisty” – 2 miejsce w finale ogólnopolskim
 • Konkurs „Z ekonomią za pan brat” – 1, 2 i 4 miejsce w finale wojewódzkim
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menadżerskich – udział w finale ogólnopolskim
 • Podkarpacki Konkurs Kulinarny – 4 miejsce w finale
 • Turniej wiedzy o finansach i ekonomii „Sukces na bank„ – IV miejsce w finale ogólnopolskim


Imprezy cykliczne, pokazy, wydarzenia:

 • Kongres 590 w Rzeszowie – spotkanie przedstawicieli świata polityki, biznesu, kultury, nauki i sztuki pod patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy
 • Targi Horeca Expo Rzeszów – Hotele&Gastronomia
 • Cykl szkoleń młodzieży z zakresu bankowości we współpracy z pracownikami lokalnych banków
 • Obchody Światowego Dnia Przedsiębiorczości
 • Targi edukacyjne
 • Cykl warsztatów w ramach projektu „Przedsiębiorczość w praktyce” – prowadzonych we współpracy z ZUS, US, PUP
 • Warsztaty z wykorzystaniem symulacji biznesowej – Business Simulation Games
 • Najpiękniejszy stół wielkanocny
 • Kuchnie innych narodów
 • Kapusta dawniej i dziś
 • Jarmark przepisów – smaki dzieciństwa
 • Projekty: Gastronomia - moja przyszłość zawodowa, Ekonomia -  moja przyszłość zawodowa, Hotelarstwo – moja przyszłość zawodowa
 • Targi gastronomiczno –hotelarskie „Horeca Gastro Food”
 • Czekoladowe warsztaty w Pijalni czekolady w Korczynie