Augustów
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. G. Piramowicza - IE LINGWISTYCZNA
Nazwa oddziału

 IE LINGWISTYCZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

geografia

język angielski

drugi język obcy nowożytny

Opis

Profil społeczno-lingwistyczny umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:

  • Geografii
  • Języka angielskiego
  • Język rosyjski/ Język niemiecki ( do wyboru przez ucznia)

Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach takich jak: geografia, kartografia, geologia, oceanografia, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja, przyroda, filologia angielska, filologia rosyjska, filologia germańska.