Augustów
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. G. Piramowicza - IB MATEMATYCZNO-TECHNICZNA
Nazwa oddziału

 IB MATEMATYCZNO-TECHNICZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

matematyka

geografia

fizyka lub język angielski

Opis


Profil matematyczno-techniczny umożliwi uczniom realizację programu

rozszerzonego z:

  •       Matematyki 
  •        Geografii
  •        Języka angielskiego/Fizyki (do wyboru przez ucznia)

Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach takich jak: ekonomia, zarządzanie i marketing, finanse  i rachunkowość, bankowość, matematyka, geografia, geodezja, kartografia, geologia, oceanografia, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja, przyroda, kierunki politechniczne.