Augustów
Technikum
Technikum Nr 2 - I TM
Nazwa oddziału

 I TM

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Matematyka

Opis

Technik Mechanik - 311504

Technik mechanik o specjalności: obrabiarki sterowane numerycznie zajmuje się przygotowywaniem obrabiarek sterowanych numerycznie i konwencjonalnych do obróbki oraz wykonywaniem obróbki skrawaniem. Nadzoruje i wykonuje prace związane z projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i utrzymaniem w ruchu różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych, przeprowadza ich montaż, naprawy i konserwacje, wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń, obsługuje obrabiarki skrawające do metali.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

MEC.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających,

MEC.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Technik mechanik spec. obrabiarki sterowane numerycznie może znaleźć zatrudnienie:

w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i elektromaszynowym jako operator maszyn produkcyjnych, kontroler jakości i specjalista z zakresu utrzymania ruchu,
w biurach technologicznych i konstrukcyjnych jako technolog i projektant,
w małych zakładach usługowo-naprawczych posiadających obrabiarki skrawające do metali.