Powiat Aleksandrowski
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim

Adres
ul.Wyspiańskiego 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski
Telefon
54 282 46 78
Fax
54 282 20 61
E-mail
szkola@szkola1.pl
Strona www
http://www.szkola1.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Nowoczesna Szkoła - z Tradycjami


Witamy w najfajniejszej Szkole ponadpodstawowej w powiecie, w SPOKO Szkole!

Jesteśmy placówką łączącą 77 letnią tradycję z nowoczesnym nauczaniem.


ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim to bezpieczna, nastawiona na rozwój i spełniająca wszystkie oczekiwania uczniów i ich rodziców Szkoła.


Kształcimy tak, by po ukończeniu tej Szkoły absolwenci dobrze radzili sobie na rynku pracy. Stale dostosowujemy kształcenie zawodowe do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Ściśle współpracujemy z pracodawcami, którzy chętnie zatrudniają absolwentów "Ogrodnika". Posiadamy świetną kadrę, potrafiącą przygotować uczniów do egzaminów zawodowych i maturalnych. Uczestniczymy w programach Unii Europejskiej, umożliwiamy zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Uczniom klas technicznych i branżowych Szkoła organizuje praktyki zawodowe.


Realizujemy potrzeby i oczekiwania uczniów, prowadząc:

- zajęcia wyrównawcze i fakultatywne

- zajęcia rozwijające zainteresowania: koło fotograficzne, folklorystyczne, florystyczne, muzyczne, sportowe, kulinarne

- wycieczki przedmiotowe, kulturalne i krajoznawcze

- nauczanie w formie zdalnej [gdy wystąpią takie potrzeby], przez platformę firmy Microsoft


Uczniom w naszej Szkole podoba się:

- atmosfera

- piękne położenie

- dobry kontakt z nauczycielami

- wyposażenie klas

- odnowiona infrastruktura Szkoły

- multimedialne centrum informacji w bibliotece


"Ogrodnik" jest organizatorem między innymi:

- konkursów matematycznych Kangur

- festynu Święta z Ogrodnikiem

- konkursu poezji i prozy kobiecej - Kobieta puch marny ...

- zawodów sportowych

- konkursów przedmiotowych

- wystaw i stoisk na imprezach gminnych i powiatowych


Młodzież naszej szkoły odnosi sukcesy w wielu różnorodnych konkursach o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.


Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich zawodów nauczanych w technikum oraz szkole branżowej.


W skład ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzą następujące typy szkół:

Liceum Ogólnokształcące – o profilach: - europejskim - medycznym

Technikum - zawody:

- technik informatyk [e-sport]

- technik programista - nowa oferta !!

- technik organizacji turystyki

- technik reklamy

- technik agrobiznesu

- technik architektury krajobrazu

- technik ogrodnik

- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Branżowa Szkoła I stopnia - zawody:

- mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

- kierowca mechanik - nowa oferta !!


BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY do "OGRODNIKA"

Zawsze mówiło się o nas, jako o Dobrej Szkole - i tak właśnie jest!


Zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

- składanie podań do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Branżowej Szkoły: od 16 maja do 21 czerwca 2022

Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej przez stronę internetową http:/nabor.pcss.pl/aleksandrowkujawski

kandydat wypełnia podanie w formie elektronicznej, drukuje, podpisuje [podpisuje także jeden rodzic], i przynosi podanie w formie papierowej
tylko do jednej szkoły, która została wybrana jako pierwsza na liście preferencji

Dodatkowe informacje na stronie www.szkola1.pl

- Składanie świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty: do 12 lipca 2022

- Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół: 19 lipca 2022 godzina 12.00

- Wydawanie skierowań na badania lekarskie: od 16 maja do 20 lipca 2022 (technikum i szkoła branżowa)

- Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole (złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia): do 22 lipca 2022

- Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół: 25 lipca 2022 godzina 12.00