Powiat Aleksandrowski
Powiat Aleksandrowski
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Zarządzenie nr 9/2019 Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko - pomorskim.
Zasady rekrutacji do szkół na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej
Harmonogram rekrutacji do szkół prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski w roku szkolnym 2019/2020 dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej