Powiat Aleksandrowski
Powiat Aleksandrowski
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Zasady Rektutacji dla absolwentów szkół podstawowych 2022-2023
Terminarz rekrutacji 2022 -2023 Dokument przedstawia terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski
Instrukcja elektronicznego przesyłania dokumentów do szkoły pierwszego wyboru