Powiat Aleksandrowski
Powiat Aleksandrowski
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Jak wypełnić i wysłać wniosek wraz załącznikami on-line - instrukcja
Zasady rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych w celu prawidłowego wyboru odpowiedniej szkoły ponadpodstawowej zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski