Powiat Aleksandrowski
Powiat Aleksandrowski
Aktualności

Zasady rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych
ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021W roku szkolnym 2020/2021 odbędą się dwie odrębne rekrutacje:


dla absolwentów 8-letnich szkół podstawowych


Każdy uczeń ma prawo wyboru dowolnej liczby szkół


oraz dowolnej liczby oddziałów w szkole!Drogi Absolwencie 8-letniej szkoły podstawowej, możesz wybierać spośród następujących typów szkół ponadpodstawowych:


 • 4- letnie liceum ogólnokształcące,


 • 5- letnie technikum,


 • 3-letnia branżowa szkoła I stopnia.
Wybór szkoły ponadpodstawowej powinien być zgodny z Twoimi zainteresowaniami i możliwościami. Rozważnie podejmuj decyzję.

Możesz wybierać spośród następujących typów szkół ponadpodstawowych:


 • 4-letnie liceum ogólnokształcące,


 • 5- letnie technikum,


 • 3-letnia branżowa szkoła I stopnia.Dwa pierwsze typy szkół kończą się egzaminem maturalnym, natomiast nauka w technikum i szkole branżowej daje możliwość uzyskania zawodu. Pamiętaj jednak, że ukończenie szkoły branżowej nie zamyka Ci drogi do zdania egzaminu maturalnego - po ukończeniu szkoły branżowej będziesz mógł kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.


W tym roku po raz kolejny rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego.
Elektroniczny nabór zapewni spokojny, obiektywny i bezpieczny proces rekrutacji kandydatów. Na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl będą zamieszczane aktualne informacje na temat rekrutacji, w tym oferta szkół. Przy pomocy serwisu internetowego można będzie: wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, zapoznać się z kryteriami i zasadami punktacji, mieć stały dostęp do poradników, monitorować zainteresowanie innych kandydatów poszczególnymi oddziałami.
JAK WYBRAĆ SZKOŁĘ I KLASĘ ?


Harmonogram działań:


  1. Możesz wybrać dowolną liczbę szkół ponadpodstawowych (zespół szkół nie jest szkołą), które odpowiadają Twoim zainteresowaniom (szkoły należy ułożyć według preferencji tzn. uwzględniając poziom Twojego zainteresowania daną placówką).


 • PAMIĘTAJ! Szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy Ci najbardziej.


  1. Nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów w wybranych przez Ciebie szkołach:

  • wybierz więcej niż jeden oddział (im więcej oddziałów wybierzesz, tym większe masz szanse na dostanie się do szkoły),


  • zwróć uwagę nie tylko na liczbę ale także na kolejność w jakiej wybierasz oddziały, gdyż system pozycjonuje punkty do poszczególnych oddziałów.


 1. ?Wybierając oddział sportowy/mistrzostwa sportowego sprawdź w szkole, która prowadzi nabór, zasady przyjęcia do tego oddziału.
UWAGA! Jeśli wybierzesz małą liczbę oddziałów lub wyłącznie oddziały cieszące się dużą popularnością albo wszystkie oddziały w szkołach od lat przyjmujących kandydatów wyłącznie z wysoką punktacją, zmniejszysz swoje szanse na szczęśliwy nabór. Spróbuj wstępnie przeliczyć punkty, które prawdopodobnie uzyskasz za świadectwo oraz egzamin ósmoklasisty i porównaj z punktacją w interesujących Cię klasach.O dostaniu się do danego oddziału decyduje liczba punktów.Jeśli zgromadzona przez Ciebie liczba punktów będzie niewystarczająca, znajdziesz miejsce w drugiej, trzeciej czy kolejnej szkole, a może w innej klasie. Warto wybrać szkoły odpowiadające Twoim możliwościom. System będzie przydzielał Cię do klas kolejno - od klasy wybranej na liście preferencji jako pierwszej.PAMIĘTAJ ! Jeśli nie jesteś laureatem olimpiady lub konkursu, które gwarantują przyjęcie do szkoły wybierz więcej niż jeden oddział. Jeśli na swojej liście wskażesz małą liczbę oddziałów lub tylko takie, które cieszą się dużym zainteresowaniem, może zabraknąć Ci punktów i nie dostaniesz się do wymarzonej szkoły.


Aby rekrutacja spełniła Twoje oczekiwania starannie dobieraj miejsca na liście preferencji.JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK ? • w Internecie na stronie https://nabor.pcss.pl przy pomocy informatora elektronicznego stwórz swoją listę preferencji (możesz wybrać dowolną liczbę szkół i dowolną liczbę oddziałów) i wypełnij pozostałe pola formularza,

 • jeśli do wniosku dołączysz dodatkowe oświadczenia i zaświadczenia, zaznacz to oniecznie w systemie elektronicznego wyboru,

 • wydrukuj wniosek i podpisz własnoręcznie oraz poproś jednego z rodziców o podpisane wydrukowanego wniosku; postępowanie rekrutacyjne zgodnie z ustawą, prowadzone jest na wniosek rodzica złożony w szkole pierwszego wyboru.

 • na końcu wniosku umieszczone zostanie wygenerowane dla Ciebie hasło dostępu (PIN), które pozwoli sprawdzić czy otrzymasz miejsce w wybranej szkole ponadpodstawowej,

 • zanieś wniosek do szkoły pierwszego wyboru,
UWAGA !


Wniosek wypełniony tylko elektronicznie, a nie złożony w szkole,

nie bierze udziału w rekrutacji.

Z uwagi jednak na sytuację epidemiczną w kraju istnieje możliwość przesłania wniosku elektronicznie na adres e-mail szkoły pierwszego wyboru. W takiej sytuacji wydrukowany, podpisany i zeskanowany wniosek należy w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji przesłać na adres mailowy szkoły.

LO Ciechocinek – lociech@poczta.onet.pl

ZS Nr 1 CKP – szkola@szkola1.pl

ZS Nr 2 – hubal_zsnr2@poczta.fm

Inne dokumenty, które musisz złożyć w zależności od tego, jaki wybrałeś typ szkoły:


??zaświadczenie lekarskie - obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas sportowych,


??zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) - obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół prowadzących kształcenie zawodowe (skierowanie na badanie otrzymasz w szkole),

??zaświadczenie o praktyce – dla młodocianych pracowników.
Szczegółowy harmonogram został określony w dokumencie -

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DLA ABSOLWENTÓW OŚMIOLETNICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Życzymy wszystkim Uczniom trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej!

Terminy rekrutacji

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

  DLA ABSOLWENTÓW OŚMIOLETNICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCHTERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

RODZAJ CZYNNOŚCI

15.06.2020 – 10.07.2020, godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas I-szych:

- 4-letniego LO

- 5-letniego technikum

- 3-letnich branżowych szkół I stopnia dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych

15.06.2020 – 22.06.2020, godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas I-szych 4-letniego LO z oddziałami sportowymi

25.06.2020, godz.11.00

26.06.2020, godz.11.00

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do 4-letniego LO z oddziałami sportowymi

09.07.2020, godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej – dotyczy kandydatów do 4-letniego LO z oddziałami sportowymi

do 1.07.2020 do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klas I-szych o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

31.07.2020 – 04.08.2020 do godz.15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klas I-szych o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Do 11.08.2020, godz. 10.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas I-szych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

12.07.2019, godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

13.08.2020 – 18.08.2020, godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

- orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku szkół kształcących w zawodach)

19.08.2020, godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych


Informacja o terminach rekrutacji

Uprzejmie informujemy, że szczegółowy terminarz przeprowadzenia rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski zostanie opublikowany niezwłocznie po przedstawieniu terminów postępowania rekrutacyjnego przez Ministra Edukacji Narodowej. Zmiany terminów określonych w styczniu br. przez Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty są podyktowane wprowadzeniem na terenie RP stanu epidemii w związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2