Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 1 - technik weterynarii
Nazwa oddziału

 technik weterynarii

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

biologia

Zawody

 Technik weterynarii

Dodatkowe wymagania

 zaświadczenie lekarskie

Opis

KWALIFIKACJE

ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

GŁÓWNE ZADANIA I CZYNNOŚCI ZAWODOWE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik weterynarii powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: w zakresie kwalifikacji ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt:
a) prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich i domowych,
b) wykonywania zabiegów inseminacyjnych u bydła i świń;
i
w zakresie kwalifikacji ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności
pomocniczych:
a) wykonywania weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt,
b) wykonywania czynności w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

PREDYSPOZYCJE DO WYKONYWANIA ZAWODU

• odporność na stres;
• cierpliwość;
• dokładność;
• sprawność manualna;
• zainteresowania biologią;
• zdolność podejmowania decyzji;
• podzielność uwagi;
• gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych