Powiat Aleksandrowski
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - klasa językowa
Nazwa oddziału

 klasa językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • historia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

język hiszpański

język polski

Opis