Powiat Aleksandrowski
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - klasa ogólna
Nazwa oddziału

 klasa ogólna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia lub język angielski

język polski

Opis

"Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może nikomu odebrać" ( I. Paderewski)

Jako uczeń liceum o profilu ogólnym będziesz realizował podstawę programową szkolnictwa ogólnego oraz niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym.

W trakcie czteroletniej nauki uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych:

  • z matematyki,
  • z informatyki,
  • z języka angielskiego,
  • spotkaniach w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego, 
  • fakultetach przygotowujących do matury


Mamy dobrze wyposażoną bibliotekę, pracownie informatyczne oraz nowoczesne pracownie przedmiotowe. Nauczyciele przygotowują uczniów do wielu konkursów, olimpiad i występów okolicznościowych. Dzięki profesjonalnej kadrze, dobrze wyposażonym pracowniom, miłej atmosferze oraz ciągłemu rozwojowi spełniamy oczekiwania uczniów i rodziców.

Po ukończeniu liceum możesz studiować na dowolnie wybranym kierunku.