Powiat Aleksandrowski
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - klasa mundurowa
Nazwa oddziału

 klasa mundurowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny ,  historia

Przedmioty rozszerzone

wiedza o społeczeństwie lub geografia lub język angielski

historia

Opis

"Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają" (Heraklit z Efezu)

W trakcie nauki, w ramach porozumienia z jednostkami mundurowymi, uczestniczysz w szkoleniach teoretycznych i praktycznych na terenie jednostek.

Bierzesz udział w szkoleniach takich jak:

 • strzeleckie 
 • chemiczne 
 • taktyczne 
 • terenoznawstwa
 • podstaw ratownictwa medycznego
 • kurs pierwszej pomocy 
 • musztry 
 • specyfiki służby mundurowej 
 • regulaminów
 • sztuki walki/samoobrona

W trakcie czteroletniej nauki uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych:

 • z matematyki,
 • z informatyki,
 • z języka angielskiego,
 • spotkaniach w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego, 
 • fakultetach przygotowujących do matury

Mamy dobrze wyposażoną bibliotekę, pracownie informatyczne oraz nowoczesne pracownie przedmiotowe. Nauczyciele przygotowują uczniów do wielu konkursów, olimpiad i występów okolicznościowych. Dzięki profesjonalnej kadrze, dobrze wyposażonym pracowniom, miłej atmosferze oraz ciągłemu rozwojowi spełniamy oczekiwania uczniów i rodziców.


Po ukończeniu liceum możesz studiować na dowolnie wybranym kierunku.