Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 2 - technik technologii drewna
Nazwa oddziału

 technik technologii drewna

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

matematyka lub język angielski

Zawody

 Technik technologii drewna

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie lekarskie

Opis


"Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może nikomu odebrać" ( I. Paderewski)

W trakcie  nauki zostaniesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych:

  • wykonywanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych;
  • wykonywanie prac związanych z obsługą, konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;
  • wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych;

Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych:

  • planowanie procesów technologicznych;
  • monitorowanie przebiegu procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych.