Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 2 - technik budownictwa
Nazwa oddziału

 technik budownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny ,  chemia

Przedmioty rozszerzone

matematyka lub język angielski

Zawody

 Technik budownictwa

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie lekarskie

Opis


"Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony" (S. Żeromski)

W trakcie  nauki zostaniesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Montaż konstrukcji budowlanych:

 • przygotowywanie elementów konstrukcji budowlanych do montażu;
 • logo szkoły Hubalamontowanie elementów konstrukcji budowlanych;
 • wykonywanie prac związanych z rozbiórką konstrukcji budowlanych.

Organizacja i kontrola robót  budowlanych  oraz  sporządzania kosztorysów:

 • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 • organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego;
 • organizowanie i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych;
 • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
 • sporządzanie kosztorysów na roboty budowlane.