Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 2 - technik usług kelnerskich
Nazwa oddziału

 technik usług kelnerskich

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia lub język angielski

Zawody

 Technik usług kelnerskich

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie lekarskie

Opis

"Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają" (Heraklit z Efezu)

W trakcie  nauki zostaniesz  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Wykonywanie usług kelnerskich:

  • sporządzanie potraw i napojów w części handlowo- usługowej zakładu gastronomicznego;
  • wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem gości;
  • rozliczanie usług kelnerskich

Organizacja usług gastronomicznych:

  • planowanie i organizowanie dodatkowych usług  gastronomicznych;
  • planowanie i nadzorowanie pracy kelnera;
  • rozliczanie usług gastronomicznych.