Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 2 - technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia lub język angielski

Zawody

 Technik hotelarstwa

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie lekarskie

Opis

"Nieważne, jak wolno stawiasz kroki, ważne, byś nie zatrzymał się na drodze" (Konfucjusz)

W trakcie nauki zostaniesz  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie:

  • utrzymywanie czystości i porządku w obiekcie hotelarskim;
  • przygotowywanie i podawanie śniadań;
  • organizowanie usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

Realizacja usług w recepcji:

  • rezerwacja usług hotelarskich;
  • obsługa gości w recepcji.