Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 2 - technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny ,  biologia

Przedmioty rozszerzone

biologia lub język angielski

Zawody

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie lekarskie

Opis

"Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może nikomu odebrać" ( I. Paderewski)

W trakcie  nauki zostaniesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


Przygotowanie i wydawanie dań:

 • ocena jakości surowca;
 • przechowywanie żywności
 • przygotowanie produktów i stanowisk pracy;
 • obsługa sprzętu gastronomicznego.
 • przygotowanie dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;
 • wydawanie dań;

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 • ocenianie jakości żywności;
 • planowanie żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia;
 • organizowanie żywienia w produkcji gastronomicznej
 • wykonywanie usług gastronomicznych;
 • ekspedycja potraw i napojów.