Powiat Aleksandrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 - magazynier - logistyk
Nazwa oddziału

 magazynier - logistyk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny ,  geografia

Zawody

 Magazynier-logistyk

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie lekarskie

Opis

Magazynier-logistyk

W trakcie  nauki zostaniesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonuje prace związane z przyjmowaniem towarów do magazynu,
 • sporządzaniem dokumentacji magazynowej,
 • rozmieszczaniem i zabezpieczaniem towarów na powierzchni magazynowej,
 • wydawaniem towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych,
 • prowadzeniem dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych
 • nadzorem nad pracą osób zatrudnionych w magazynie.

Magazynier-logistyk może być zatrudniony w magazynie w firmach logistycznych, produkcyjnych, handlowych, w sklepach, hurtowniach, firmach handlowych różnych branż oraz centrach logistycznych, dystrybucyjnych, terminalach kontenerowych.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie magazynier-logistyk
SPL.01. Obsługa magazynów


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie magazynier-logistyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPL.01:

 • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu;
 • monitorowania poziomu i stanu zapasów;
 • obsługiwania programów magazynowych;
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej;
 • monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.


W trakcie nauki uczeń przystępuje do egzaminu zawodowego w zakresie wyodrębnionej kwalifikacji.

Po zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji uczeń otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji SPL.01., a po ukończeniu szkoły uzyskuje dyplom magazynier-logistyk.