Powiat Aleksandrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 - kucharz
Nazwa oddziału

 kucharz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  geografia

Zawody

 Kucharz

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie lekarskie

Opis

"Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może nikomu odebrać" ( I. Paderewski)

W trakcie  nauki zostaniesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Przygotowanie i wydawanie dań:

  • ocena jakości surowca;
  • przechowywanie żywności;
  • przygotowanie produktów i stanowiska pracy;
  • obsługa sprzętu gastronomicznego;
  • przygotowanie dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;
  • wydawanie dań.