Powiat Aleksandrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 - mechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 mechanik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  geografia

Zawody

 Mechanik pojazdów samochodowych

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie lekarskie

Opis


"Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może nikomu odebrać" ( I. Paderewski)

W trakcie  nauki zostaniesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawianie pojazdów samochodowych:

  • wykonywanie przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;
  • diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
  • wykonywanie napraw pojazdów samochodowych.