Powiat Aleksandrowski
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Ciechocinku - klasa społeczna
Nazwa oddziału

 klasa społeczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

geografia lub język angielski

Opis

Jeżeli interesują Cię procesy społeczno-gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie, chciałbyś poznać ustroje polityczne państw lub środowisko geograficzne obejmujące zarówno przyrodę, jak i gospodarkę klasa społeczna jest stworzona specjalnie dla Ciebie.  

Podstawowym celem kształcenia w klasie o profilu społecznym z dodatkowymi zajęciami będzie dobre przygotowanie ogólnokształcące, umożliwiające zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie kształcenia na dowolnych studiach wyższych. Interdyscyplinarny charakter tej klasy przygotuje Cię lepiej do studiów humanistycznych, prawniczych, politologicznych, społecznych, ekonomicznych oraz kierunków związanych z psychologią i pedagogiką, a w przyszłości pozwoli znaleźć zatrudnienie w stale rozwijającym się sektorze usługowym, instytucjach państwowych i samorządowych.

Absolwenci będą mogli rozpocząć studia na kierunkach: geografia, geologia, archeologia, etnografia, oceanografia, architektura krajobrazu, logistyka, nawigacja, transport, turystyka i rekreacja, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, administracja, bezpieczeństwo narodowe, europeistyka, zarządzanie, marketing, politologia, polityka społeczna, socjologia, stosunki międzynarodowe.