Powiat Aleksandrowski
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Ciechocinku - klasa humanistyczna
Nazwa oddziału

 klasa humanistyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia

Przedmioty rozszerzone

historia

język polski

Opis

Klasa humanistyczna stworzona została z myślą o uczniach, którzy posiadają szerokie zainteresowania humanistyczne (historia, literatura, kultura antyczna, teatr, film, historia, sztuki). Nauka w tej klasie służy rozwijaniu uzdolnień literackich, artystycznych i przygotowuje do świadomego uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym. Absolwenci mogą w przyszłości studiować na kierunkach uniwersyteckich m.in. prawo, administrację, politologię, filologię polską, historię, historię sztuki, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, politologię, nauki społeczne, socjologię czy pedagogikę. Możliwe jest również podjęcie studiów artystycznych oraz w szkole teatralnej i filmowej.

Dla uczniów z zacięciem dziennikarskim szkoła stwarza możliwość współredagowania szkolnej strony internetowej oraz szkolnego konta na popularnym portalu społecznościowym. Uczniowie klasy humanistycznej regularnie biorą udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych, spotkaniach literackich, spektaklach teatralnych.