Powiat Aleksandrowski
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Ciechocinku - klasa lingwistyczna
Nazwa oddziału

 klasa lingwistyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język angielski

język niemiecki

język polski

geografia

Opis

W klasie lingwistycznej uczniowie rozwijają swoje umiejętności i zainteresowania językowe. Zajęcia prowadzone są nowoczesnymi metodami dydaktycznymi. Uczniowie pracują m.in. z platformą edukacyjną, tablicą interaktywną, filmem, obcojęzycznymi lekturami.

Możliwości, jakie daje szkoła w zakresie kształcenia językowego, znajdują swoje odzwierciedlenie w wynikach matury z języków obcych, które należą do najwyższych w regionie.

Absolwenci tej klasy przygotowani są do egzaminu maturalnego z zakresu rozszerzonego z języka polskiego, języka angielskiego i niemieckiego oraz studiów na kierunkach filologicznych, językoznawstwie, kulturoznawstwie, lingwistyce stosowanej oraz na kierunkach związanych z turystyką i hotelarstwem.