Powiat Aleksandrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 - KIEROWCA MECHANIK
Nazwa oddziału

 KIEROWCA MECHANIK

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Zawody

 Kierowca mechanik

Dodatkowe wymagania

 zaświadczenie lekarskie

Opis

Kierowca mechanik

 

nowy zawód w Polsce

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik
jest przygotowany do:

 

1)    prowadzenia pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów

2)    wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy

3)    prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy

4)    wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego

5)    oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego

 

Kwalifikacje:

AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego

 

1.    Obsługa środków transportu drogowego

2.    Użytkowanie środków transportu drogowego

 

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik transportu drogowego po potwierdzeniu kwalifikacji AU.69. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

 

Bezpłatne prawo jazdy kategorii B (samochód osobowy)