Powiat Aleksandrowski
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - LICEUM - profil EUROPEJSKI
Nazwa oddziału

 LICEUM - profil EUROPEJSKI

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

wiedza o społeczeństwie

język angielski

geografia

Opis

Profil: EUROPEJSKI

 

cykl kształcenia: 4 lata; zakończone egzaminem maturalnym

 

Przedmioty rozszerzone:

1) geografia

2) wiedza o społeczeństwie

3) język angielski

 

Geografia i wiedza o społeczeństwie są przedmiotami chętnie wybieranymi przez uczelnie wyższe, jako przedmioty punktowane, podczas rekrutacji na studia.

 

Języki obce:

1) Język angielski – kontynuacja

2) Język niemiecki – podstawowy

 

Język angielski jest podstawowym językiem komunikacji we współczesnym świecie. Jest to język ekonomii, gospodarki i biznesu, nauki, polityki i podróży.
Język niemiecki jest szczególnie przydatny ze względu na bliskość niemieckiej gospodarki i niemieckiego rynku pracy