Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 1 - TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA i AGROTRONIKI
Nazwa oddziału

 TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA i AGROTRONIKI

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

fizyka

Zawody

 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Dodatkowe wymagania

 zaświadczenie lekarskie

Opis

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA i AGROTRONIKI

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przygotowany do

1.   użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej

2.   obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

3.   oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych

4.   wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi

5.   użytkowania urządzeń i systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnych stosowanych w rolnictwie

6.   obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie


Bezpłatne prawo jazdy kategorii B (samochód osobowy)
Bezpłatne prawo jazdy kategorii T (ciągnik rolniczy)