Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 1 - TECHNIK OGRODNIK
Nazwa oddziału

 TECHNIK OGRODNIK

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

biologia

Zawody

 Technik ogrodnik

Dodatkowe wymagania

 zaświadczenie lekarskie

Opis

TECHNIK OGRODNIK

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ogrodnik jest przygotowany do:

1.   wykonywania prac związanych z prowadzeniem upraw roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych, roślin ozdobnych oraz sadowniczych

2.   wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych

3.   prowadzenia i obsługi mikrociągnika oraz wykonywania prac maszynami stosowanymi w ogrodnictwie

4.   planowania i organizowania prac związanych z uprawą roślin sadowniczych i szkółkarskich

5.   planowania i organizowania prac związanych z uprawą roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych

6.   planowania i organizowania prac związanych z uprawą roślin ozdobnych

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych