Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 1 - TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Nazwa oddziału

 TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

biologia

Zawody

 Technik architektury krajobrazu

Dodatkowe wymagania

 zaświadczenie lekarskie

Opis

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu jest przygotowany do:

1.   dobierania roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu

2.   opracowywania projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu

3.   urządzania i pielęgnowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu

4.   dobierania obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni

5.   opracowywania projektów obiektów małej architektury krajobrazu

6.   budowania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu