Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 1 - TECHNIK REKLAMY
Nazwa oddziału

 TECHNIK REKLAMY

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

informatyka

Zawody

 Technik reklamy

Dodatkowe wymagania

 zaświadczenie lekarskie

Opis

TECHNIK REKLAMY

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik reklamy jest przygotowany do:

1.   przygotowania elementów strategii reklamowej

2.   przygotowania elementów kreacji reklamowej

3.   produkcji reklamy

4.   planowania kampanii reklamowej

5.   organizowania sprzedaży reklamowej

6.   realizowania kampanii reklamowej

7.   badania przekazu reklamowego

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową