Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 1 - TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
Nazwa oddziału

 TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

geografia

Zawody

 Technik organizacji turystyki

Dodatkowe wymagania

 zaświadczenie lekarskie

Opis

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji turystyki jest przygotowany do:

1.   projektowania imprez i usług turystycznych

2.   zamawiania imprez i usług turystycznych

3.   prowadzenia informacji turystycznej

4.   obsługi klientów korzystających z usług turystycznych

5.   rozliczania usług i imprez turystycznych

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych


Bezpłatne prawo jazdy kategorii B (samochód osobowy)