Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 1 - TECHNIK PROGRAMISTA
Nazwa oddziału

 TECHNIK PROGRAMISTA

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

matematyka

Zawody

 Technik programista

Dodatkowe wymagania

 zaświadczenie lekarskie

Opis

TECHNIK PROGRAMISTA

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik programista jest przygotowany do:

1.   tworzenia i administrowania stronami internetowymi

2.   tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych

3.   programowania aplikacji internetowych

4.   tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią

5.   projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych

6.   projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych

7.   projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE:
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista, po potwierdzeniu kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik informatyk.