Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 1 - TECHNIK INFORMATYK
Nazwa oddziału

 TECHNIK INFORMATYK

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

matematyka

Zawody

 Technik informatyk

Dodatkowe wymagania

 zaświadczenie lekarskie

Opis

TECHNIK INFORMATYK

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk jest przygotowany do:

1.   przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych

2.   administrowania systemami operacyjnymi

3.   serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej

4.   przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej

5.   tworzenia i administrowania stronami internetowymi,

6.   tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych

7.   programowania aplikacji internetowych

8.   tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE:
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk, po potwierdzeniu kwalifikacji INF.04.Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik programista.